Què diuen els partits?

Conjuntament amb Escons1O, analitzem aquí els programes electorals dels partits independentistes i respectuosos amb els drets humans.

Posem una atenció especial a dos eixos: el compromís a fer efectiu mandat de l’1 d’octubre, i la regeneració de la política.

Índex

Fer efectiu el mandat
de l’1 d’octubre
Consell per la República
Nou model electoral
Participació ciutadana

Fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre

Quin compromís mostren en fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre en aquesta legislatura? Què proposen?

Ens toca reprendre el fil de l’1 d’octubre. Continuar l’embat sostingut contra un estat demofòbic.

Per dur a terme un canvi profund i real ens cal superar el marc legal espanyol i les imposicions de la Unió Europea.

Partim de l’anàlisi que ens cal una acció democràtica i de moviment, unitària, que interpel·li gent més enllà de l’independentisme organitzat si el que volem és guanyar.

Ja sigui per la via de les democràcies liberals modernes -referèndum acordat- o per la via de la ruptura -referèndum unilateral amb suspensió- o participació per sobre del 50 o del 60 per cent-, que porti de nou a una situació de «conflicte» i tot seguit a mobilitzacions que derivin en un escenari d’una negociació obligatòria amb l’empara internacional on l’autodeterminació sigui indiscutible, especialment per a la immensa majoria del poble català.

Una situació que encara no hem aconseguit perquè malgrat que la majoria de gent està d’acord en un referèndum, hi ha molta gent que no el veu imprescindible.

A hores d’ara, l’única eina existent que pugui generar qualsevol d’aquestes dues possibilitats de «victòria» és posar sobre la taula un referèndum, acompanyat d’un conjunt de propostes que tinguin com a objectiu l’autoorganització i l’impuls del municipalisme.

La DUI ha estat un anhel sense capacitat pràctica de publicació.

torna a índex

L’1 d’Octubre va ser una victòria de la gent d’aquest país i el 3 d’octubre la majoria social de Catalunya va omplir els carrers. Van ser els dies que ens vam mirar i ens vam agradar. Va ser la demostració de que si ens ho proposem i treballem cooperativament, institucions i societat civil, ens en sortirem.

L’actual legislatura ha estat la de la recuperació de les institucions després de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i de l’aplicació del l’article 155. Un referèndum que era la culminació d’un llarg procés de lluita per l’exercici del dret a decidir i l’autodeterminació.

El referèndum del l’1 d’octubre va ser la culminació de tot aquest procés.

En definitiva, “’exercici del dret a decidir el nostre futur va molt més enllà del dret a l’autodeterminació”.

La independència no és només un desig i el nostre principal objectiu, sinó que és una necessitat perquè aquest país se’n pugui sortir.

D’alguna manera, no es podrà fer la independència sense ampliar la base: “Després d’una etapa de resistència i persistència davant la cruesa de la repressió, i davant la pandèmia mundial que ha aturat el món i ha deixat una crisi sanitària, econòmica, social i emocional, també a Catalunya, ens toca sobreposar-nos i reprendre la via cap a la independència així com reconstruir el país, de manera que les bases de la reconstrucció (incloses en aquest programa electoral) siguin també els fonaments de la República catalana”.

“enfortir-nos té com a objectiu realitzar un nou referèndum d’autodeterminació”.

“El referèndum pactat és el millor escenari, l’opció que genera més garanties i reconeixement internacional immediat. Per això, és l’escenari prioritari, però no l’únic. Perquè no som ingenus i ja hem comprovat que Espanya no és el Regne Unit”.

Unilateralitat: és possible, però no és l’escenari que desitja ERC. Volen la via escocesa.

torna a índex

En la mesura que de les eleccions en resulti una majoria suficient, del 50% dels vots emesos,i suficientment compromesa amb la vigència del mandat vinculant del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre, caldrà que tots els actors de l’independentisme facin els preparatius necessaris per fer-lo efectiu i que han de culminar amb l’activació de la Declaració d’Independència signada el 10 d’octubre de 2017 i votada pel Parlament el 27 d’octubre següent.

Com a primer pas, Junts per Catalunya es compromet que el Parlament de Catalunya, després de la seva constitució, adopti una resolució constatant l’existència d’una nova majoria democràtica a favor de la independència i ratificarà la vigència de la Declaració de Sobirania del 2013, la Declaració d’inici del procés d’independència de Catalunya del 2015 i la Declaració d’Independència del 2017. Aquesta resolució reconeixerà també el Consell per la República com a Autoritat Nacional, apoderant-lo per a liderar el moviment independentista en tant que depositari del mandat de l’1-O i a representar-lo internacionalment.

Proposarem un acord a la majoria independentista per investir un govern fort, que no depengui per activa o per passiva dels vots dels partits del 155 ni d’aquells que conformen el govern espanyol. Només així es garantirà una acció política lleial i unitària que situï la independència com a objectiu prioritari de l’acció del govern. Aquest nou govern es comprometrà a dur a terme en aquesta mateixa legislatura els preparatius que li corresponguin per a fer efectiva la independència.

Finalment, quan la ciutadania, les institucions i el Consell per la República estiguin preparades per culminar el mandat de constituir Catalunya en un estat independent en forma de República, es procedirà a activar la Declaració d’Independència, a mobilitzar el país per a la seva defensa pacífica I democràtica i a demanar el reconeixement internacional.

torna a índex

El més aviat possible, els catalans hem de tornar a les urnes, en un referèndum pactat i reconegut internacionalment per decidir sobre la independència.

torna a índex

Un dels dos pilars democràtics fonamentals per a Primàries és fer efectiu el mandat vigent del 1r d’octubre que dicta INDEPENDÈNCIA.

torna a índex

(Tarragona)

Implementació del mandat ciutadà de l’1-O i proclamació de la República popular i autoorganitzada.

torna a índex

Consell per la República

Quin paper ha de tenir el Consell per la República?

El Consell per la República podria ser una eina, a condició que aconsegueixi ser un espai realment plural, on es trobin les diferents formacions independentistes i es puguin acordar línies estratègiques més enllà dels cicles electorals i de la gestió institucional.

El fet d’actuar fora de les institucions autonòmiques i de l’Estat espanyol fa que no existeixi aquesta limitació.

torna a índex

Cap referència

torna a índex

Reconeix al Consell per la República com a Autoritat Nacional, apoderant-lo per a liderar el moviment independentista en tant que depositari del mandat de l’1-O i a representar-lo internacionalment.

torna a índex

Cap referència.

torna a índex

Cap referència.

torna a índex

(Tarragona)

Cap referència

torna a índex

Nou model electoral

Llei electoral catalana. Llistes obertes. Compromís amb els electors.

La República Catalana ha de tenir una llei electoral pròpia que permeti un exercici del dret de vot des de l’exterior sense les restriccions que la vigent llei de règim electoral imposa a aquest exercici.

La futura llei electoral pròpia també hauria de garantir el dret de vot dels catalans residents a les comunitats autònomes de l’estat espanyol que així ho desitgin.

Cal avançar perquè la futura llei electoral catalana inclogui la creació d’una circumscripció electoral específica per als catalans de l’exterior.

torna a índex

Promoure l’aprovació d’una llei electoral catalana i la implementació del vot electrònic.

Nova ordenació territorial en base a les vegueries.

Repensar el processos electorals per fer-los més flexibles, més eficaços, més eficients.

Digitalitzar tant la gestió com l’execució del dret a votar.

Afavorir consultes de tot tipus.

torna a índex

Promourem una llei electoral per a Catalunya per tal de disposar d’una normativa pròpia adaptada a la realitat actual i a les singularitats del país, que garanteixi el dret de tots els electors a exercir el vot en situacions excepcionals com la COVID-19, resolgui les recurrents dificultats per exercir el vot dels ciutadans catalans a l’estranger, garanteixi el vot electrònic, millori les deficiències del vot per correu i contempli una administració electoral pròpia: la Sindicatura electoral de Catalunya.

.

torna a índex

Promourem l’aprovació d’una llei electoral catalana, consensuada amb els partits polítics, que representi i garanteixi la pluralitat del conjunt del territori, tot reforçant la participació democràtica.

En el nou règim electoral, implantarem el vot electrònic, amb totes les garanties tecnològiques de seguretat i de confidencialitat del vot ja existents.

torna a índex

El sistema de Primàries es basa en llistes obertes, i és l’exponent més clar d’intent de canvi en el sistema polític actual.

torna a índex

(Tarragona)

Aprovació de la Llei Electoral Catalana.

torna a índex

Participació ciutadana

Propostes per afavorir la participació política ciutadana. Transparència.

Treballar per a la creació d’un Observatori de Control i Garantia dels Drets Humans dels cossos policials a Catalunya, que assumeixi les funcions de control, denúncia i transparència en relació amb les vulneracions de Drets Humans perpetrades pels cossos de seguretat.

Democratitzar i fer totalment transparents els processos de selecció en el si de la Universitat i els centres de recerca.

Un model de gestió pública de l’aigua que sigui exemple de gestió democràtica i transparent.

Treballar per a l’eliminació de qualsevol sistema de vigilància indiscriminada de les comunicacions, per garantir la privacitat de les persones.

Exigirem el compliment de clàusules democràtiques i de transparència en les relacions comercials.

Comptes i explicar totes les seves operacions -productes, inversions i crèdits concedits- a tots els seus clients, però també a tota la ciutadania, que al final és la propietària del banc. I aquesta transparència s’ha d’estendre a tots els nivells, incloent-hi les retribucions de tots els membres dels òrgans directius.

torna a índex

Afavorir la tecnologia.

programes de mentoria.

llei de voluntariat/associacionisme.

participació en l’administració.

llei de participació ciutadana:

a) Implementar el vot electrònic per desenvolupar projectes de democràcia electrònica per impulsar la participació sobre la base de la transparència i l’accés ala informació.

b) Redissenyar els processos de presa de decisions públiques perquè la ciutadania pugui incorporar-s’hi segons els seus interessos i necessitats del procediment.

c) Implementar per defecte l’escolta activa i instruments d’innovació social en les estratègies de disseny de polítiques, serveis i d’informació a la ciutadania.

d) Fomentar les comunitats de pràctica a tots nivells.

torna a índex

La veritable política democràtica només es pot estructurar a partir de la confluència de voluntats ciutadanes, amb veritable poder de decidir.

La ciutadania ha de fer sentir la seva veu compartint amb els gestors públics el lideratge i, en la mateixa mesura, la responsabilitat de la decisió.

Cal integrar la societat civil en la presa de decisions responsables, per això és imprescindible que l’administració actuï amb transparència i promocioni l’adquisició de capacitats per part de la ciutadania que li permetin una implicació responsable en el desenvolupament de millores col·lectives.

No és ja només que la ciutadania té dret a participar, sinó que en ella resideix el coneixement. La intel·ligència col·lectiva que agrupen el conjunt dels milions d’habitants de Catalunya té un valor incalculable que hem de saber escoltar, canalitzar i aprofitar.

Integrarem el ciutadà en el model de governança: governarem amb els ciutadans.

Crearem els canals necessaris per tal que els ciutadans puguin expressar al moment les seves propostes i opinions.

Tindrem un espai de participació ciutadana amb la informació i les eines necessàries per participar en la governabilitat.

Garantirem el procés de resposta: tota idea, proposta o pregunta que arribi al govern serà processada i contestada complint amb el dret a la participació dels ciutadans.

Farem un reglament de processos participatius per incrementar la integració i participació dels ciutadans en els assumptes del Govern.

Fomentarem i incrementarem la participació ciutadana per la via de la democràcia deliberativa i la democràcia directa.

Implementarem el vot electrònic com a forma habitual d’expressió i vot.

torna a índex

Avaluar la reformada llei de contractes per determinar si s’ajusta als objectius de visibilitat i transparència en els processos d’adjudicació de concursos d’obres i serveis.

Generalitzar el retiment de comptes i l’avaluació de les normatives que s’aprovin i de les polítiques que es duguin a terme, així com sobre el compliment dels objectius marcats.

torna a índex

Impulsar una regeneració política basada en la democràcia directa.

torna a índex

(Tarragona)

Establiment de controls i mesures contra la corrupció política i institucional.

Foment d’una educació ètica i responsable des de la infantesa.

Implantació de l’Observatori Ciutadà Municipal als municipis de més de 20.000 habitants. (L’OCM es tracta d’òrgan d’auditoria de la gestió del govern municipal per part de la classe obrera)

torna a índex